در اینجا قراره از تجربیات و خاطراتم بنویسم و یه کم هم طراحی سایت تمرین کنم. تا ببینیم چی میشه!!! اما این دومین رو قبلا یکی مثل من که به بیست و یکم آبان علاقه داشته برای همین کاری که من می خوام انجام بدم، ثبت کرده بود و نمی دونم چرا سال 2013 یه دفعه بی خیالش شده. فکرش رو بکنید وبلاگ از 2001 فعال بوده. با تشکر از دوستانم که ثبت دومین رو به من پیشنهاد کردند.